Vi gillar experter lite extra!


För att nå djup och relevans i lösningarna bjuder vi speciellt in personer som arbetar med att förebygga sexuella övergrepp. Detta är exempelvis forskare, sexologer, psykologer, kriminologer, sexualupplysare, beteendevetare, jurister, poliser och lärare. Dessa kommer med personer från tech-scenen samt affärsutvecklare, arbeta i lag under hacket.

Kontakta Mina Billing på +46704922522 eller
hello@nowwhathacks.com för mer information.